Tiến sĩ Hoá dược Phạm Trường Sơn - Nguyên Nghiên cứu viên Viện Hàn lâm Khoa học Hungary, Giám đốc R&D Công ty NAVITA, Hungary

Đăng bởi Navita Đà Nẵng vào lúc 04/10/2019

Tiến sĩ Hoá dược Phạm Trường Sơn - Nguyên Nghiên cứu viên Viện Hàn lâm Khoa học Hungary, Giám đốc R&D Công ty NAVITA, Hungary Một trong những nhà sáng lập nên Navita.

 

CÁC DỊCH VỤ BẠN CÓ THỂ THÍCH?

Danh mục này chưa có bài viết